Home
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Prof. univ. dr. fiz. Mircea GIURGIU

Prof. univ. dr. fiz. Mircea Giurgiu


Directorul Departamentului de Fizica.

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

  • studii universitare, 1979-1984, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti,  specializarea Fizică Nucleară
  • studii de doctorat, 1992-1997, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti,  specializarea Fizică Nucleară
  • studii postuniversitare, 1999-2001, Science University of Tokyo, Japonia
  • stagiu de pregătire şi cercetare, 6 luni în anul 2002, RIKEN , Tokyo, Japonia
  • stagiu de cercetare, 3 luni în anul 2004, JSPS , Japonia

  • 1990-1996, asistent universitar, UTCB
  • 1996-2002, lector universitar, UTCB
  • 2002-2006, conferenţiar universitar, UTCB
  • 2006-prezent, profesor universitar, UTCB

Activitatea didactică s-a concretizat prin apariţia unor materiale de uz didactic: cursuri universitare, culegeri de probleme, îndrumătoare de laborator.

Activitatea de cercetare am desfăşurat-o în domeniul fizicii nucleare şi s-a concretizat într-un număr mare de articole ştiinţifice. Am publicat în ţară şi în străinătate peste 50 de articole ştiinţifice. Marea majoritate a acestora este dedicată studiului nucleelor cu halou neutronic. Aş dori să menţionez în special cele două monografii în domeniul nucleelor halo, monografii apărute în Japonia, editate de către RIKEN Accelerator Research Facility şi de asemenea articolele publicate în diferite reviste de mare prestigiu, toate cotate ISI: Phys. Lett. B, Phys. Rev. C, Nuclear Phys. A, Journal of Physics G,  World Scientific Singapore, Rom. Journal of Phys, Rom. Reports in Physics.

Am participat, atât personal cât şi prin intermediul celorlalţi co-autori, cu lucrări orale sau postere, la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale, în ţară şi în străinătate.
De asemenea, am participat la realizarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract sau grant: Investigarea experimentală şi calcule teoretice privind preemisia de neutroni la interacţia nucleelor cu halo neutronic cu ţinte uşoare - grant al Academiei Române; Investigarea fuziunii nucleelor halo 11Li cu ţinte de Si - grant al Agenţiei Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie; Investigarea emisiei corelate de neutroni şi fragmente uşoare în fuziunea nucleelor mult depărtate de linia de stabilitate - proiect de cercetare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, PNCDI, Programul CERES; Folosirea unui sistem multidetector de neutroni de tip granular pentru măsurători de înalta precizie a secţiunilor neutronice - proiect de cercetare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, PNCDI, Programul CERES; Date nucleare determinate experimental şi teoretic pentru cerinţe de securitate nucleară, Program CEEX

Lista de lucrări o găsiţi aici.