Home
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Conf. univ. dr. fiz. Nicolae Vladimir TRUTA

Conf. univ. dr. fiz. Nicolae Vladimir TRUŢĂ


Conf. univ. dr. fiz. Nicolae Truta

  • Născut în Bucureşti, la 15 noiembrie 1952.
  • Studiile universitare, în perioada 1971-1976, la Facultatea de Fizică din Universitatea Bucureşti
  • Trei ani profesor stagiar la Liceul George Călinescu din Bucureşti.
  • Din 1980, asistent, lector şi apoi conferenţiar la UTCB.
  • Înscris la doctorat în decembrie 1990, la IFIN „Horia Hulubei”, Departamentul de Fizică Teoretică. Teza de Doctorat ("Contribuţii la teoria unor fenomene optice neliniare"),1997, doctor în fizică, specializarea Fizică Teoretică.

Partea cea mai însemnată a activităţii didactice a constat din pregătirea, editarea şi susţinerea cursului de Fizică şi a aplicaţiilor asimilate acestuia (seminar, laborator), precum şi din informatizarea laboratorului de fizică din Facultatea de Instalaţii. Am publicat mai multe manuale universitare destinate studenţilor UTCB atât în limba română, cât şi în limbile franceză şi engleză.

Activitatea ştiinţifică cuprinde mai multe etape :

  • 1980-1984, preocupări legate de fizica teoretică, în domeniul gravitaţiei, concretizate în unele comunicări la conferinţe de specialitate în ţară
  • în aceeaşi perioadă, participare la o serie de contracte – pe diverse teme – ale Facultăţii de Instalaţii, pentru completarea normei de activitate ştiinţifică
  • 1984-1989, colaborarea cu Catedra de Termotehnică, în domeniile stabilirii puterii calorice şi analizei elementare ale combustibililor solizi. Această activitate s-a concretizat în înfiinţarea unui laborator de cercetare, în construirea unei instalaţii de analiză chimică elementară a combustibililor solizi, în publicarea a două articole de specialitate şi în participarea la mai multe contracte de cercetare.
  • după 1989, odată cu posibilitatea înscrierii la doctorat, revenirea la domeniul fizicii teoretice, cu accent pe fenomenele optice neliniare. În cadrul acestui domeniu tema principală de studiu a fost propagarea solitonilor în fibre optice. Teoria propagării solitonilor în fibre optice poate oferi experimentatorilor date de deosebită importanţă, aplicabile în domeniul transmiterii la distanţă a informaţiilor. Cercetarea efectuată în prima etapă a constat în studiul soluţiilor cvasisolitonice (soliton-like waves) pentru o diversitate de ecuaţii de propagare a câmpului electromagnetic în ghiduri liniare de unde, în prezenţa fenomenelor neliniare, pe baza unei metode matematice originale. Aceste cercetări s-au concretizat prin publicarea a mai multor articole în publicaţii ISI din străinătate şi din ţară.

Sunt şi preşedinte al unui comitet de standardizare al ASRO, având la activ adaptarea unui număr de standarde internaţionale.