Home
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Lector dr. fiz. Mona LEVAI

Lector dr. fiz. Mona LEVAI


Educaţie si Formare profesionala:


1999 - Teza de doctorat in specializarea “Fizică” la Universitatea din Bucureşti în domeniul “ Optică, Spectroscopie, Laseri”.
1986 - Diploma de licenţa în fizică specializarea “Fizica atmosferei si seismologie” obţinuta la Facultatea de Fizica din cadrul Universitaţii din Bucureşti.
Experienţa profesionala:
1997 – prezent lector universitar la Catedra de Fizică din UTCB, titular al cursului de Fizica I si II de la CCIA si de la FILS (secţia cu predare in limba franceză).
Activităţi didactice: curs, seminar, laborator ( în română şi franceză)
1992 -1997 asistent universitar la Catedra de Fizică din UTCB, titular al cursului de Fizică pentru Colegiu.
Activităţi didactice: curs, seminar, laborator (în română, engleză şi franceză)
1990 – 1992 asistent universitar la Catedra de Fizică din UTCB.
Activităţi didactice: seminar, laborator (în română, engleză si franceză).
1989 – 1990 cercetator în cadrul colectivului de Biofizică de la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

Alte activităţi profesionale:


2009 Stagiu de perfecţionare în formare la Universitatea din La Rochelle (AUF).
2008 - Certificat de stagiu de Formare Permanenta în Tehnologiile Informaţiei : “ Conception, développement et utilisation d'un cours en ligne”-AUF.
1996 - Diplomă Cambridge în “Advanced English” obţinuta la Consulatul Marii Britanii din Bucureşti.
1995 Stagiu de perfecţionare în formare TEMPUS la INSA (Rennes).
1994 - Diplomă în aprofundarea limbii franceze (DALF) obţinuta la Institutul Francez din Bucureşti.(pentru lista publicatiilor didactice – apasa aici)

Activitatea de cercetare ştiinţifică:


Domenii de interes: laseri, interferometrie holografica, cristale fotorefractive.

Articole publicate ( în ţară şi străinătate):

Exemple:

1) Real - time holographic interferometry in photorefractive BTO crystals using optical phase conjugation with low laser diode, V.I.Vlad, A. Petris, M. Levai, A. Jianu, in “ Unconventional Optical Elements in Information, Storage, Processing and Communication “, NATO ASI - Series, N. Vainos, E. Marom, A. Friesem eds, Kluwer, (2000).ISBN 7923-6191-1.(51-60).
2) Experimental study of Marangoni effect in a liquid-liquid system, A.Stoica, M. Levai , O. Floarea, Chem.Eng.Scie., 55(18), 3813-3816, 2000.
3) Time - average holographic interferometry by optical phase conjugation in photorefractive crystals using a laser diode, A.Petris, M. Levai, A.Jianu, V.I.Vlad, in Romanian Reports in Physics , vol.51, no.3-4, 345-350, 1999.
Comunicări la conferinţe ( în ţară şi străinătate)
Exemple: 1) Work-shop NATO, Ierusalim, nov. 1998, Israel.
2) The 6th Simposium of Optoelectronics, SIOEL’ 99, Bucureşti, 22-24 sept. 1999.
3) Conferinţa Internatională de Chimie si Inginerie Chimică, RICCE-99, Bucuresti, 30 sept.- 2 oct. 1999.
4) ROMOPTO'2000, Bucureşti,4-7 sept.2000.
Granturi, proiecte şi contracte de cercetare:
Exemple: 1) " Studiul fenomenelor de transfer de masă prin metode optice" -grant CNCSIS 36680/2000  (director de proiect).
2) " Studii teoretice şi experimentale asupra propagării solitonice şi interacţiilor fasciculelor laser în materiale optice neliniare pentru comutaţie fotonică " - proiect CERES 2001-2004 (responsabil de proiect din partea UTCB).
3) “Metode holografice si schlieren pentru studiul în timp real 3D a unor procese de transfer de masă si caldură”, grant CNCSIS 151/2001. (pentru  lista completa de articole stiintifice, comunicari stiintifice, granturi si contracte de cercetare – apasa aici)


Lista de lucrări o găsiţi aici.