Home
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Articole MGIIDS

sigla MGIIDS


ARTICOLE

P. Dragomir, J. Neuner, D. Onose, C. Coşarcă, I. Folfa, R. Ţurcanu - Determinarea geometriei podului peste canalul Dunăre-Marea Neagră de la Cernavodă - Conferinţa tehnico - ştiinţifică jubiliară 24 -26 mai 2000, Universitatea Tehnică a Moldovei, vol. 2
J. Neuner, D. Onose, C. Coşarcă – Precizia de poziţionare în reţele de staţii permanente de densitate redusă - Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, nr. 3 / 2002, ISSN – 1224 – 628X
C. Coşarcă, A. Sărăcin, Adrian Savu – Asistenţă topografică de specialitate la determinarea geometriei structurii metalice în timpul execuţiei podului rutier de la Cernavodă – Buletinul Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, nr. 3 / 2002, ISSN – 1224 – 628X
J. Neuner, D. Onose, C. Coşarcă – Precizia de poziţionare în reţele de staţii permanente de densitate redusă – Revista de Geodezie, Car-tografie şi Cadastru nr. 1 -2, Simpozion Naţional: Cadastru – Tehnologii Moderne de Determinare, Înregistrare şi Evidenţă, Bucureşti 14 – 15 Noiembrie 2002
D. Onose, I. Folfă, C. Coşarcă, G. Badea, A. Savu, N. Oprea, L. Chende, N. Stranischi – Introducerea cadastrului general în teritoriul administrativ Făurei, judeţul Brăila, integrând cadastrele de specialitate existente şi lucrările topografice pentru aplicarea legii 18/1991 – Revista de Geodezie, Cartografie şi Cadastru nr. 1 -2, Simpozion Naţional: Cadastru – Tehnologii Moderne de Determinare, Înregistrare şi Evidenţă, Bucureşti 14 – 15 Noiembrie 2002
D. Onose, I. Folfă, C. Coşarcă, A. Badea, A. Savu, N. Oprea, L. Chende, N. Stranischi – Lucrări geodezice la modernizarea infrastructurii căilor de transport – Revista de Geodezie, Cartografie şi Cadastru nr. 1 -2, Simpozion Naţional: Cadastru – Tehnologii Moderne de Determinare, Înregistrare şi Evidenţă, Bucureşti 14 – 15 Noiembrie 2002
Constantin Coşarcă, Johan Neuner, Aurel Sărăcin, Ricu Ţurcanu – “Special Topographical Asistance to the Raising of the Cernavoda Bridge over the Danube – Black Sea Channel“ – INGEO 2004 and FIG Regional Center and Eastern European Conference on Engineering Surveying, Bratislava, Slovakia, November 11-13, 2004
Vasile Ursea, Aurel Sărăcin - “Verificarea abaterilor de la formă a construcţiilor cilindrice verticale “ – Simpozionul de măsurători terestre şi cadastru “50 de ani de învăţământ geodezic superior civil din Bucureşti, 15 ani de la reînfinţarea Facultăţii de Geodezie”, Bucureşti, 17-18 noiembrie 2005
Vasile Ursea, Aurel Sărăcin, Ing. Matei Ion - “Tehnologii moderne utilizate la introducerea cadastrului imobiliar in localitatea Eforie – jud. Constanţa “ – Simpozionul naţional “Cadastru – Tehnologii moderne de determinare, înregistrare şi evidenţă”, Bucureşti, 14-16 noiembrie 2002
G. BADEA, A.C. BADEA - „Premizele şi cadrul organizatoric al realizării Sistemului Integrat al Cadastrului General şi Cărţii Funciare” („Prerequisites and Organizational Framework of the General Cadastre and Land Book Integrated System Achievement”), articol apărut în limbile română şi engleză în Buletinul Ştiinţific  nr. 4/2004 al UTCB, ISSN - 1224 - 628X;
Gheorghe BADEA - „Metadate - încercări de standardizare” („Metadata - Standardization Experiments”), articol apărut în limbile română şi engleză în Buletinul Ştiinţific  nr. 4/2004 al UTCB, ISSN - 1224 - 628X;
A.C. BADEA, G. BADEA - „Specificaţiile OpenGIS şi posibilitatea modelării folosind GML (Geography Markup Language)”, articol apărut în Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Nord Baia Mare, seria D, volumul XIX, 2005, ISSN: 1582 - 0548, pag. 653-660;
G. BADEA, J. NEUNER, A.C. BADEA - „Stadiul actual în Programul Naţional AMTRANS”, articol apărut în Revista de Geodezie, Cartografie şi Cadastru nr. 1-2, volumul 14, anul 2005, ISSN 1454 - 1408, pag. 274-282;
Andreea Jocea, - „Aplicaţii ale laser scannerului 3D terestru în lucrările topografice”, Buletinul Ştiinţific, nr. 1/2006, UTCB
Andreea Jocea - „Definirea conceptului de sistem electronic inteligent de navigaţie”, Buletinul Ştiinţific, nr. 3/2007, UTCB
Andreea Jocea - „Infrastructura geospaţială utilizată în navigaţia şi exploatarea resurselor Dunării”, Fascicula «Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare», Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, 2007
Andreea Jocea-  „Algoritmi utilizaţi pentru localizarea referenţiată în telematica transporturilor”, Simpozionul GeoCAD’08, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2008
Andreea Jocea - „Utilizarea sistemelor de poziţionare globală în aplicaţii de telematică a transporturilor”, Fascicula «Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare», Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, 2008
C. Coşarcă, , A. Savu, A. Jocea - „Analysis of error sources in Terrestrial Laser Scanning”, , Simpozionul GeoCAD’09, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2009
D. Badea, A. Jocea, A. Negrilă, C. Coşarcă,  - “3D City modelling by combination of Terrestrial Laser Scanning data and images”, Simpozionul GeoCAD’09, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2009
“Differential corrections provided by Rompos Romania transmission via GPRS with the help of the radio transmitter, Simpozionul GISOPEN2010, Universitatea de Vest Szekesfehervar, Ungaria, 2010
S. Suba, S. Nistor, A. Jocea “The analyze of the transmission possibilities of differential data corrections in the given radio infrastructure context”, Simpozionul GeoCAD’10, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2010
A. Jocea, A. Buda - “Measurement of surfaces using the laser tracker system”, Fascicula «Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare», Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, iunie 2010
A. Jocea, P. Dumitru, S. Nistor, A. Buda “Rompos application in GNSS machine control case”, , Fascicula «Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare», Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, noiembrie 2010


Mai multe articole: aici.