Home » Despre Proiect
 

Parteneri POSDRU

UPT Timisoara

Universitatea "Politehnica" din Timisoara


asachi Iasi

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IasiUAB

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia


Partener UTCB - Siveco Romania

Siveco Romania

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Despre Proiect

Sigla proiect POSDRU - Facultatea de Geodezie din Bucuresti


"Investeşte în oameni!"

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

“Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente superioare in domeniul geodeziei“


UTCB


Parteneri Facultatea de Geodezie din Bucuresti

Axa prioritară:
1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie:
1.2 “Calitate in invatamantul superior”

Titlul proiectului:
“Retea de colaborare universitara online in scopul dezvoltarii capacitatii de a furniza competente superioare in domeniul geodeziei“

Cod Contract:
POSDRU/86/1.2/S/63140

Beneficiar:
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) are drept obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale (AM POSDRU-MMFPS). Web-site: http://www.fseromania.ro/

Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (OIPOSDRU MECTS) este un Organism Intermediar naţional.
http://www.posdru.edu.ro/

Parteneri Facultatea de Geodezie din Bucuresti

Cresterea calitatii ofertei educationale din invatamantul tehnic la nivelul regiunilor Nord-Est, Centru şi Vest si Bucuresti Ilfov prin mai buna corelare a programelor aferente specializarii „Masuratori Terestre si Cadastru” cu cerintele in continua schimbare ale pietei muncii si facilitarea accesului la invatamantul superior prin implementarea de solutii software in activitatile de predare invatare.

•    Buget proiect - 9.888.027 lei
•    Data demarare proiect - 1 octombrie 2010
•    Perioada de derulare proiect - 24 luni

•    Universitatea Politehnica din Timişoara
•    Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi
•    Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
•    SIVECO Romania SA

Parteneri Facultatea de Geodezie din Bucuresti


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: http://www.fonduri-ue.ro/