Home » Cercetare » Centre de cercetare » GEOS » Despre GEOS
 

Cautare rapida

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Totul despre GEOS

Centrul de cercetare în Geodezie Spaţială, Fotogrammetrie, Teledetecţie şi S.I.G.

GEOS


GEOS a fost înfiinţat oficial prin hotărârea nr.2957/31.03.2011 a Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Puteti accesa actul de constituire GEOS: aici


"Pe baza resurselor umane şi materiale disponibile,Centrul de Cercetare în Geodezie Spaţială, Fotogrammetriei, Teledetecţiei şi SIG (GEOS) îşi propune să devină un pilon al cercetării specifice Geodeziei Spaţiale, Fotogrametriei, Teledetecţiei şi Sistemelor Informatice Geografice în ţara noastră."


Date de contact


Departamentul de Geodezie şi Fotogrammetrie

Adresa: B-dul Lacul Tei 124 sector 2 Bucureşti

Responsabil: s.l.univ.dr.ing. Tiberiu Rus

Contact: Tel. +40-21-2421208 / 191, 172

Fax: +40-21-2420781

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Site: www.geodezie.utcb.ro -> Cercetare -> GEOS

Echipa GEOS


Echipa de cercetare a GEOS include cadre didactice cu experienţă, cadre didactice tinere, precum şi doctoranzi/masteranzi având teme de cercetare din domeniul geodeziei, geodeziei spaţiale, fotogrammetriei, teledetecţiei, cartografiei, astronomiei geodezice şi sistemelor informatice geografice. Cadrele didactice sunt membre ale Departamentului de Geodezie şi Fotogrammetrie din cadrul Facultăţii de Geodezie constituind o echipă bine sudată în ceea ce priveşte teme de cercetare deja abordate.

Componenta echipei o puteti accesa aici.

Obiectivele GEOS


- realizarea unor studii şi cercetări avansate în domeniul geodeziei spaţiale (reţele geodezice spaţiale, sisteme de referinţă şi coordonate, sisteme de timp, sisteme şi servicii complementare de poziţionare GNSS) şi al aplicaţiilor geodeziei spaţiale în domenii conexe (geodinamică, navigaţie, fotogrammetrie, fizica atmosferei şi meteorologie, construcţii, ş.a.).

- realizarea unor aplicaţii, studii şi cercetări complexe în domeniile fotogrammetriei, teledetecţiei şi SIG pentru aplicaţii topografice (harţi, planuri), aplicaţii fotogrammetrice de la mică distanţă (construcţii, arhitectură), aplicaţii în monitorizarea schimbărilor / degradărilor mediului înconjurător sau pentru aplicaţii speciale (realizarea modelului digital al terenului ca suport pentru lucrările de proiectare în construcţii, geologie, robotică), ş.a.

- colaborarea cu alte instituţii în teme de cercetare de interes comun;

- publicarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor / participare la manifestări ştiinţifice;

- atragerea tinerilor în activitatea de cercetare (masteranzi, doctoranzi, studenţi);

- atragerea de fonduri pentru finanţarea cercetării şi a desfăşurării unor activităţi de prestări servicii (proiectarea, executarea şi verificarea unor lucrări de specialitate);

- creşterea prestigiului centrului de cercetare şi implicit a prestigiului facultăţii şi al Universităţii Tehnice de Construcţii.

Direcţii de cercetare


Centrul de Cercetare în Geodezie Spaţială (GEOS) îşi propune continuarea unor direcţii de cercetare deja abordate şi abordarea unora noi, dacă vor exista condiţiile (tehnice şi umane) necesare.

Direcţiile de cercetare abordate de către colectivul de cercetători propus includ:

· Posiblităţi de utilizare a tehnologiilor spaţiale (GNSS, SLR/LLR, VLBI) în geodezie;

· Sisteme de referinţă spaţio-temporale specifice Geodeziei Spaţiale:

o sisteme de referinţă şi coordonate (ITRS, ETRS, WGS84, PZ90 etc.);

o sisteme de timp (UT, UTC, TAI, GPST etc.);

o transformări şi conversii de coordonate geodezice;

o determinarea vitezelor punctelor geodezice şi a seriilor coordonatelor funcţie de timp;

o integrarea reţelelor geodezice spaţiale conform standardelor internaţionale;

· Utilizarea Sistemelor Satelitare de Navigaţie Globală (GNSS) în geodezie:

- proiectarea, materializarea, măsurarea, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor în

o realizarea reţelelor geodezice de referinţă internaţionale;

o realizarea reţelelor geodezice naţionale;

o realizarea reţelelor geodezice locale.

· Realizarea / implementarea sistemelor GNSS noi şi complementare în România (ROMPOS, EGNOS, GALILEO, COMPASS);

· Utilizarea sistemelor GNSS în studiul mişcărilor crustale (geodinamică);

· Studiul unor interacţiuni între tehnologiile geodezice spaţiale şi fizica atmosferei (determinarea unor parametri de stare în troposferă şi ionosferă sau utilizarea acestora în poziţionarea de precizie şi meteorologie);

· Aplicaţii ale geodeziei spaţiale în astronomia geodezică şi în alte domenii (fotogrammetrie, topografie, cadastru, navigaţie, GIS ş.a.);

· Optimizarea reţelelor geodezice;

· Aplicaţii ale utilizării imaginilor şi tehnologiilor fotogrammetrice, de teledetecţie şi SIG în cadastru;

· Monitorizarea dinamicii rapide a schimbărilor din mediul înconjurător;

· Monitorizarea schimbărilor geomorfologice şi climatice (alunecări de teren, secetă, inundaţii, ş.a.);

· Monitorizarea şi semnalarea poluării în cele trei medii (sol, apă, aer) la nivel naţional;

· Realizarea harţilor de risc la dezastrele naturale sau posibile provocate de om;

· Asigurarea materialelor grafice reactualizate, pentru proiectele de sistematizare urbană şi amenajare a teritoriului, pentru asigurarea unei dezvoltări teritoriale durabile.

Potenţiali parteneri şi beneficiari


·         BKG (Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie - Agenţia Federală de Geodezie şi Cartografie) – Frankfurt a.M.,  Germania; (http://igs.bkg.bund.de)

·         EUREF-EPN (European Reference Frame – European GNSS Permanent Network); (http://epncb.oma.be)

·         IGS (International GNSS Service); (http://igscb.jpl.nasa.gov)

·         EUPOS (European Positioning Determination System); (http://www.eupos.org)

·         CERGOP (Central European Regional Geodynamic Project);

·         ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară); (http://www.ancpi.ro)

·         Academia Română – Institutul de Geodinamică „Sabba Stefănescu”; (http://www.geodin.ro)

·         DTM – Direcţia Topografică Militară (Ministerul Apărării Naţionale);

·         CNGCFT (Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrametrie şi Teledetecţie);

·         INFP – Institutul Naţional pentru Fizica Pământului şi Seismologie;

·         AFDJ (Administraţia Fluvială a Dunării de Jos);

·         INCD-GEOECOMAR (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină).

Publicatii si formulare GEOS


Publicatii GEOS: aici.

Formulare utile GEOS: aici.

Galerie foto


Galerie foto GEOS: aici.

Link-uri utile:


http://igscb.jpl.nasa.gov (Serviciul GNSS International)

http://www.iers.org (Serviciul International al Rotatiei Pamântului si Sistemelor de Referinta)

http://igs.bkg.bund.de (Centrul Regional IGS din Europa)

http://epncb.oma.be (Reteaua Europeana de Statii GNSS Permanente)

http://www.euref-iag.net (Reteua Europeana de Referinta)

http://www.eurogeographics.org (Organizatia europeana a agentiilor de cartografie si cadastru)

http://www.eupos.org (Sistemul European de Determinare a Pozitiei)

http://cergop.oeaw.ac.at/ (CERGOP - Central European Regional Geodynamic Project)

http://www.rompos.ro (Sistemul Românesc de Determinare a Pozitiei)

http://www.ancpi.ro (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara)

http://www.geodin.ro (Academia Româna – Institutul de Geodinamica „Sabba Stefanescu”)

http://www.cngcft.ro (Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie);

http://www.infp.ro (Institutul National pentru Fizica Pamântului)

http://www.afdj.ro (Administratia Fluviala a Dunarii de Jos)

http://www.geoecomar.ro (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina).

Prezentare GEOS


Prezentare in detaliu GEOS, aici.

Oferta educationala GEOS


Oferta educationala GEOS: aici.

Oferta de cercetare si aplicativa GEOS


Oferta de cercetare si aplicativa GEOS, aici.