Home » Cercetare » Centre de cercetare » MGIIDS » Contracte MGIIDS
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Contracte de cercetare MGIIDS

sigla MGIIDS


CONTRACTE DE CERCETARE

A.  Măsurători geodezice inginereşti

- Determinarea tasărilor înregistrate în timpul execuţiei construcţiilor din zona DAMBOVITA CENTER (Casa Radio)
- Determinarea tasărilor structurii centrului comercial CORA-Pantelimon din Bucureşti.
- Verificarea coordonatelor portalelor Ciripa şi Cârligatele de la C.H.E. a râului Drăgan, în vederea străpungerii
- Determinări GPS în reţeaua de urmărire a deformaţiilor la Ecluza Agigea
- Studii în vederea poziţionării spaţiale a elementelor construcţiilor metalice ortotrope aflate în construcţie, cât şi verificarea celor existente
- Determinarea geometriei structurii podului peste Canalul Dunăre Marea Neagră de la Cernavodă
- Asistenţă topografică de specialitate la trasarea axelor infrastructurii şi la urmărirea suprastructurii în timpul operaţiunilor de rotire – lansare a podului rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, de la Cernavodă
- Asistenţă topografică de specialitate la verificarea axelor infrastructurii şi a poziţiei tablierului în timpul operaţiunilor de ridicare la cota finală a podului rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, de la Cernavodă
- Urmărirea comportării în timp a podului peste canalul Dunăre - M. Neagră de la Cernavodă, prin metode geodezice
- Asistenţă topografică de specialitate la verificarea poziţiei în plan vertical a tablierului podului de cale ferată Giurgiu – Ruse
- Cercetări privind determinarea formei spaţiale a structurilor metalice mari în timpul execuţiei şi exploatării – Reţele spaţiale speciale destinate verificării execuţiei structurilor metalice mari
- Metodologie si caiete de sarcini pentru proiectarea, executia si prelucrarea masuratorilor de tasare – deplasare executate prin metode topografice la constructiile existente în cadrul hidrocentralelor si termocentralelor din patrimoniul RENEL
- Cercetări privind utilizarea tehnologiilor topografice moderne pentru executarea construcţiilor centralelor nuclearo-electrice tip CANDU
- Expertizarea topo-inginerească a coliniarităţii şi planeiăţii subansamblelor unui utilaj tipografic în timpul montajului şi după darea în funcţiune

B.   Infrastructuri de date spaţiale

- Verificarea lucrărilor de Cadastru general pe baza documentaţiei cartografice existente, pe teritorii administrative din judeţele Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Prahova.
- Sistem pentru emisia si receptia datelor de corectii diferentiale, cu interfata pentru sistemul GALILEO
- Capacitate , aplicatii specifice si infrastructura pentru GNSS-GALILEO
- Studii şi sisteme pentru participarea României la programul GNSS-Galileo (ESA-Comisia Europeană)
- Tehnici , tehnologii si ontologii pentru portaluri de date şi servicii de date spaţiale
- Sistem topo-hidrografic inteligent pentru îmbunătăţirea navigaţiei fluviale pe sectorul românesc al Dunării
- Realizarea reţelei planimetrice de sprijin pentru Cadastrul de specialitate al drumurilor judeţene din judeţul Ialomiţa
- Realizarea reţelei geodezice de sprijin a municipiului Buzău, în vederea introducerii Cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar, utilizând tehnologia GPS
- Determinarea poziţiei tridimensionale a punctelor din reţeaua de sprijin pentru Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar în localitatea Zimnicea, jud. Teleorman, folosind tehnologia GPS
- Realizarea reţelei geodezice de sprijin a municipiului Făgăraş, în vederea introducerii cadastrului imobiliar-edilitar, utilizând tehnologia GPS
- Lucrări topo-geodezice în  vederea reabilitării Drumului Naţional DN 2A pe zona Tişiţa-Bârlad; Realizarea reţelei de sprijin altimetrice şi planimetrice; Realizarea reţelei de ridicare; Ridicarea detaliilor altimetrice şi planimetrice; Realizarea planului; Realizarea profilelor longitudinale şi transversale
- Metodologie pentru realizarea cadastrului imobiliar
- Metodologie pentru realizarea lucrărilor de cadastru edilitar
- Metodologie pentru realizarea lucrărilor în vederea introducerii cadastrului monumentelor istorice
- Introducerea cadastrului imobiliar-edilitar în Municipiul Arad
- Constituirea băncii de date urbane pentru Municipiul Arad
- Studiu pentru determinarea poziţiei tridimensionale a unor reperi fotogrametrici pentru lucrarea Hodoşa- Fântânele jud. Mureş, folosind tehnologia GPS
- Experimentarea şi întocmirea unor metodologii de lucru pentru echipamentele GPS din clasa Pathfinder şi Survey & Mapping al firmei Trimble Navigation
- Determinarea poziţiei tridimensionale a punctelor din reţeaua de sprijin a localităţii Bacău, folosind tehnologia GPS şi încadrarea acestora în reţeaua geodezică de stat
- Studii privind dezvoltarea unui sistem naţional de determinare şi transmisii a datelor de corecţii diferenţiale, în măsurare şi poziţionare 3D  utilizând tehnologii GNSS (STCD-01)
- Sistem Aeropurtat pentru Înregistrarea Datelor Topografice Spaţiale şi prelucrarea acestora (SADT-01)
- Experimentarea unei noi forme de învăţământ pentru reconversie profesională în domeniul “Măsurătorilor topografice, geodezice, fotogrammetrice şi cadastru” prin învăţământ la distanţă
- Determinarea poziţiei tridimensionale a punctelor din reţeaua de sprijin pentru reabilitarea a DN 55 Craiova-Bechet folosind tehnologia GPS şi încadrarea acestora în reţeaua geodezică de stat
- Studiu privind utilizarea tehnologiei GPS pentru determinarea reţelei geodezice a Municipiului Calafat
- Proiect de cercetare – Conservarea monumentelor istorice, studiu de caz “Cetatea medievală Dealu Frumos” jud. Sibiu – parteneri: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Universitatea de Arhitectură  “I.Mincu” Bucureşti, Universität Bundeswehr München Germania