Home » Organizare » Departamente » Departamentul de Fizica
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Departamentul de Fizica

Departamentul de Fizică


Departamentul asigură furnizarea de cunoştinţe de bază din domeniul fizicii tuturor studenţilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti. Explicarea fenomenelor fizice, cât şi stabilirea relaţiilor cantitative şi calitative dintre ele, pun bazele teoretice pentru înţelegerea cunoştintelor predate la disciplinele tehnice din planul de învatamant.

În departamentul nostru lucrează doar cadre didactie pregătite în cadrul facultăţilor de fizică. Unele cadre didactice au efectuat studii postuniversitare în străinătate, cît şi cursuri de specializare, schimburi de experienţă, în cadrul unor universităţi din străinătate.

Cursurile de fizică sunt adaptate specificului fiecărei facultăţi din universitate, astfel încât fiecare student să-şi poata însuşi în primul rând acele cunoştinţe de fizică care îi vor fi necesare domeniului de inginerie pe care îl va studia ulterior. De asemenea se are în vedere îmbinarea într-un mod cât mai eficient a cunoştinţelor predate la curs cu cele aprofundate la seminar şi laborator.

Formarea de deprinderi practice în manipularea aparaturii folosite la măsurarea diferitelor marimi fizice se realizează în cele 2 laboratoare ale departamentului. Laboratoarele au fost permanent dotate şi modernizate, studenţii având posibilitatea de a efectua măsuratori experimentale din diverse domenii ale fizicii. Prin efectuarea acestor lucrări experimentale se urmăreşte de asemenea şi formarea capacităţilor de analiză şi sinteză a datelor experimentale.

Cadrele didactice ale departamentului sunt implicate în activităţi de cercetare din diferite domenii ale fizicii. Aceste activităţi de cercetare s-au concretizat în articole ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu, în participarea cu lucrări proprii la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale.  În prezent toate cadrele didactive din departament sunt doctori sau doctoranzi în fizică.