Home » Studii de doctorat » Organizarea studiilor de doctorat
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Organizarea studiilor de doctorat


Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de regulă de  trei ani, dar poate fi prelungită cu 1-2 ani, în condiţiile prevăzute de lege.


Ciclul  de  studii  universitare  de  doctorat  este  compus  din "Programul  de  pregătire universitară avansată", cu o durată de două semestre si "Programul de cercetare ştiinţifică", cu o durată de patru semestre.

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în UTCB pe baza unui plan de învăţământ aprobat de Senat.


Planul de învăţământ cuprinde două semestre cu o durată de 12 săptămâni fiecare. În cadrul programului de pregătire universitară avansată se utilizează sistemul de credite transferabile.


Programul de  cercetare  ştiinţifică este organizat  individual pentru  fiecare doctorand  în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat.


Studiile universitare pentru doctorat  se vor dezvolta  în  baza procesului de  la Bologna, prin  Şcoală  Doctorală  susţinută  de  proiectele  europene  la  nivel  universitar  şi  /  sau interuniversitar.


Pentru doctoranzii UTCB


Mai multe informatii legate de studiile doctorale, gasiti pe site-ul Departamentului de Studii Doctorale din cadrul UTCB: http://dsd.utcb.ro/