Home » Organizare » Departamente » Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie
 

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie


In ultima perioada de timp, in domeniul ingineriei geodezice trebuiau rezolvate foarte multe probleme dintre care cea mai importanta era crearea unei infrastructuri de puncte a caror pozitie sa fie precis determinata si care sa constituie baza tuturor lucrarilor din domeniu de pe teritoriul tarii. La realizarea acestei infrastructuri si-au adus aportul, pe langa o parte a cadrelor didactice, si absolventii Facultatii de Geodezie, pregatirea in acest sens fiind asigurata prin parcurgerea disciplinelor din structura departamentului printre care se regasesc: Compensarea masuratorilor si statistica, Geodezie fizica, Geodezie matematica, Geodezie cu sateliti, Masuratori prin unde, Cartografie, Astronomie, Bazele geometrice ale fotogrammetriei, Fotogrammetrie, Teledetectie, Sisteme informatice in masuratori terestre. Predarea discipinelor este asigurata de catre cadre didactice cu o inalta calificare si o vasta experienta, recunoscuti atat pe plan national cat si international.

In afara activitatii didactice propriu-zise, membrii departamentului sunt implicati si in activitatea de cercetare. Trebuie amintit aici faptul ca membrii colectivului de geodezie din cadrul departamentului au reusit sa instaleze prima statie GPS permanenta din Romania care furnizeaza observatii satelitare la intervale regulate spre EUREF si IGS. Temele de cercetare dezvoltate din cadrul departamentului au urmarit rezolvarea unor probleme din domeniul retelelor geodezice (1D, 2D, 3D), miscarilor crustale, determinari locale ale geoidului, pozitionare (statica, cinematica), gravimetrie geodezica. Nu trebuie uitate temele din domeniul fotogrammetriei si teledetectiei care au ca preocupari principale realizarea hartilor digitale, a ortofotoplanurilor, a modelelor digitale si altimetrice ale terenului, utilizarea modelelor 3D in fotogrammetria arhitecturala, monitorizarea schimbarilor de mediu.

DEPARTAMENTUL DE GEODEZIE SI FOTOGRAMMETRIE reuneste in cadrul sau 17 cadre didactice ce asigura o pregatire superioara pentru disciplinele enumerate anterior, astfel incat absolventii facultatii noastre sunt antrenati sa faca fata din punct de vedere teoretic si practic unui domeniu vast si complex de lucrari cu specific geodezic. Amintim aici si alinierea propriilor programe analitice cu cele ale facultatilor cu prestigiu din Europa, asigurandu-se in acest sens pregatirii didactice un cadru integrat-european.