Admitere licenta si master 2021 – 12 argumente pentru a alege Facultatea de Geodezie

1 iunie 2021

1. Domeniu fascinant

Prin tehnologiile de măsurare, ingineria geodezică se află în topul profesiilor informatizate. Serviciile pe care le poate oferi societăţii un inginer geodez sunt de o importanţă deosebită. Responsabilitate, calitate, precizie a determinărilor, respect pentru cetăţean şi autorităţi – sunt atributele unui om instruit.  

2. Loc de muncă asigurat

Diversitatea locurilor de muncă este un puternic atú. Este o meserie dinamică, cu un pas înaintea celorlalte, pentru că nu se poate construi decât pe baza unui proiect, care este transpus în lumea reală de către geodez, cu instrumentele şi metodele pe care le-a învăţat în şcoală. Pe cont propriu, în companii private sau în administrația locală ori centrală, este loc pentru fiecare, deoarece ţara are nevoie de dezvoltare şi modernizare.

3. Competenţe IT

Facultatea beneficiază de licenţe software pentru procesarea, analiza si reprezentarea datelor geospaţiale. Deprinderile formate pentru reprezentarea grafică digitală a detaliilor topografice şi cadastrale din teren, precum şi abilităţile de utilizare a software-urilor dedicate pentru prelucrări si modelarea 3D a lumii reale oferă absolvenţilor un avantaj ce permite adaptarea şi la alte domenii, complementare, practic la succes în multe situaţii.

4. Burse

De la bugetul de stat sunt alocate burse de studii pe categorii: de performanță şi de merit, în funcţie de rezultatele şcolare, dar şi burse sociale şi de ajutor ocazional, în funcţie de veniturile pe care le are familia studentului.

5. Cazare şi relaxare

Cazarea este asigurată în campusul UTCB din cartierul Tei, în apropierea universităţii. Dezvoltarea zonei de nord a Bucureştiului este evidentă dar, zonele verzi, propice relaxării sunt lângă noi: Parcul Tei, Parcul Circului, precum şi Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei.  

6. Stagii de practică

Practica a fost dintotdeauna un punct forte al facultăţii, generatoare de amintiri puternice şi de legături între studenţi. În jurul campusului Tei sau în alte locuri din ţară, confruntarea cu terenul, cetăţenii şi autorităţile, sub îndrumarea cadrelor didactice, a condus la formarea de abilităţi şi deprinderi practice. Stagiile de practică și internship-urile sunt asigurate la firme şi companii de profil.

7. Cercetare

Studenţii sunt implicaţi în proiecte de cercetare sau de prestări de servicii de specialitate, în echipe de lucru, în facultate sau în afara ei, la nivel național și internațional şi participă la simpozioane ştiinţifice studenţeşti, cum este GeoPreVi student, cu articole şi prezentări care sunt premiate. Studentii pasionati au posibilitatea de a se dezvolta, dupa licenta, in cadrul ciclului de master si de doctorat.

8. Voluntariat

Studenţii sunt organizaţi într-o asociaţie puternică, implicată în procesul educaţional, dar şi în acţiuni de voluntariat, acte de caritate şi ajutorare, campanii de interes pentru societate astfel încât, caracterele puternice se formează prin comunicare, înţelegere şi spirit de echipă. ASCB este un partener implicat.

9. Dezvoltare personală

Scopul pe care şcoala îl urmăreşte prin educaţie este ca studentul să dobândească acele capacităţi de a găsi soluţii responsabile pentru problemele complexe ale unei lumi în schimbare, de a dezvolta capacitatea studentului pentru perfecţionarea profesională continuă, de a stimula abordările creative şi consolidarea dezvoltării intelectuale, pentru o carieră de succes.

10. Colaborare

Relaţiile cultivate de facultate de-a lungul timpului cu mediul academic, sectorul privat, asociaţiile profesionale, instituţiile centrale de profil, facultăţi similare din străinătate, mediul economic etc., ne îndreptăţesc să credem că ne poziţionează, ca deschidere şi colaborare, în rândul facultăţilor de prestigiu.

11. Tradiţie

Facultatea a format, în cei 65 de ani de existenţă, profesionişti ai domeniului inginerie geodezică. Prestigiul profesional câştigat de marile nume de profesori ai şcolii este continuat de actuala echipă a cadrelor didactice. Aici se pregătesc specialişti într-un singur domeniu de activitate. Suntem altfel ! O profesie liberală, un spirit liber, o gândire analitică – aşa ne definim. Pregătirea este complexă, de la licenţa, la master şi apoi la doctorat.

12. UTCB – universitate europeană

Poziţia de onoare pentru UTCB, ca parte din consorțiul universitar CONEXUS – „European University for Smart Urban Coastal Sustainability”, unul dintre cele 17 consorții selectate de Comisia Europeană în cadrul inițiativei Erasmus+ pentru Universități Europene, poate fi motivarea cu greutatea cea mai mare pentru o alegere corectă.

Vă aşteptăm cu drag, pe toţi cei interesaţi !

Admiterea pentru anul universitar 2021-2022 este organizată în conformitate Metodologia privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) şi cu calendarul stabilit la nivelul universităţii.

,
Buca escort