In memoriam prof.univ.dr.ing. Iohan NEUNER 03.12.1951 – 22.10.2021

22 octombrie 2021

Cu profundă tristeţe, colectivul Facultăţii de Geodezie anunţă trecerea la cele veşnice a profesorului Iohan Neuner. A plecat dintre noi când nimeni nu se aştepta. A plecat lăsând îndurerată comunitatea academică din Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti căreia i-a fost rector şi preşedinte al senatului. A fost un model de echilibru şi cumpătare, de colegialitate şi sprijin. A dedicat peste 42 de ani de activitate şcolii şi învăţământului universitar geodezic: 1979 – asistent universitar, 1990 – şef lucrări universitar, 1994 – conferenţiar universitar, 2001 – profesor universitar, 2020 – continuarea activităţii la Şcoala Doctorală. A fost şef al Catedrei de Topografie şi Cadastru (1996-2000), decan al Facultăţii de Geodezie (2000-2008), rector al UTCB (2008-2016), preşedintele senatului UTCB (2016-2020) – o carieră rară, 24 de ani de management universitar în UTCB.  A reprezentat profesia la nivel naţional şi internaţional (UGR, IAG), 1990 – membru fondator al Uniunii Geodezilor din România, 2000-2006 – vicepreşedinte, 2006-2014 preşedinte UGR. Din anul 2007 a fost membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Bavaria – “Deutsche Geodätische Komission (DGK) – Bayerische Akademie der Wissenschaften”. A fost membru în comitetul „Satellite Navigation” al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) şi membru delegat al ROSA în „Bord on Satellite Navigation” la European Space Agency (ESA). A fost preşedinte al Comisiei C-12 ”Inginerie geologică, Inginerie geodezică, Mine, Petrol şi Gaze” – CNATDCU, şi membru în Comisia Stiinţe Inginereşti CEPSI-1 – ARACIS. Din anul 2005 a fost membru în Consiliul de Administraţie al ANCPI. A coordonat 12 teze de doctorat, a fost referent oficial în 37 comisii de susţinere a tezelor de doctorat în România, preşedinte în 7 comisii de abilitare şi membru în 5 comisii de abilitare la U.T. Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Timișoara, U.P.T. Ploiești şi UTCB în domeniul Inginerie geologicǎ, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze. A primit în anul 1983 Diploma „ Asistent emerit” din partea Centrului Universitar Bucureşti. A primit în anul 2004 – ORDINUL – Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor – prin Decret al Preşedintelui României. A primit în anul 2017 titlul de Doctor Honoris Causa – Universitatea din Petroşani.

Profesorul Iohan Neuner a format şi a îndrumat zeci de generaţii de studenţi, care au învăţat încă din anul I instrumentele şi metodele de măsurare şi au devenit specialişti în geodezie. Cei cărora ne-a fost Profesor îi vom păstra tot timpul amintirea în sufletul nostru.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să îl odihnească în pace !

Buca escort