SICPI Sisteme Informationale in Cadastru si Publicitate Imobiliara

Facultatea de Geodezie are încheiat pentru acest masterat un Acord de parteneriat cu Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR, avand în planul de învățământ cursuri şi aplicații din domeniul evaluării imobilelor, ca studenții să susțină examenul pentru a deveni evaluator autorizat fără să mai urmeze alte forme de pregătire profesională, această facilitate conferind un statut aparte specializării.

http://intern.anc.edu.ro/registre_nationale/rnc_programe/management/uploads/1601013092.pdf

Programul de studii a fost conceput pentru a răspunde cerințelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care are un rol definitoriu în identificarea şi înregistrarea proprietăţii imobiliare şi în crearea bazei reale pentru evaluarea, impozitarea şi garantarea proprietăţilor.

Calificarea este indispensabilă dezvoltării țării, având în vedere faptul că numai 40% din proprietățile imobiliare din România sunt înregistrate în sistemul integrat e-Terra3 (din aproximativ 40000000), iar Programul Național de Cadastru şi Carte Funciară este in plina derulare.

Competențe profesionale:

Buca escort