Home » Organizare » Corp profesoral » Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie » Prof. univ. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU
 

Cautare rapida

ProgeCAD

Our students are learning Computer Aided Design (CAD) through a donation of progeCAD Professional by ProgeCAD - www.progesoft.com

MapSys & TopoSys

Studenții facultății noastre utilizează gratuit soluțiile software MapSys şi TopoSys dezvoltate de S.C. GEOTOP S.R.L., din Odorheiu Secuiesc: http://www.geotop.ro

Prof. univ. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU
Corpul profesoral - Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie

Prof. dr. ing. Moldoveanu

Prof. univ. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU


Directorul Departamentului de Geodezie si Fotogrammetrie.

Dupa absolvirea facultatii de Cai Ferate, Drumuri, Poduri si Geodezie, sectia Geodezie In anul 1980 si pâna In 1984, am efectuat lucrari specifice Imbunatatirilor funciare In cadrul santierului Bucuresti Nord al Trustului de Constructii pentru Imbunatatiri Funciare (TCIF). A urmat o perioada de un an In cadrul Intreprinderii de Prospectiuni Geologice si Geofizice (IPGG), in care am efectuat lucrari de reperaj fotogrammetric (proiectarea si realizarea retelei de sprijin, realizarea proiectului de aero-triangulatie, determinarea pozitiei reperelor, etc.).

Activitatea In Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a Inceput cu anul 1985 si se desfasoara si In prezent. In aceasta perioada activitatea didactica si cea de cercetare s-a desfasurat cu precadere In domeniul geodeziei, a prelucrarilor de date si GIS (a se vedea lista de lucrari).

 • Studiu asupra deplasarilor scoartei terestre In Poligonul geodinamic Gruiu-Caldarusani;
 • Lucrari gravimetrice-geodezice In Poligonul geodinamic Gruiu-Caldarusani;
 • Reteaua geodezica din Poligonul geodinamic Gruiu-Caldarusani pentru determinarea deplasarilor crustale recente In cadrul studiilor de estimare a riscului seismic In tara noastra;
 • Nivelmentul trigonometric de precizie;
 • Studii si sisteme pentru participarea României la programul GNSS-Galileo;
 • Sistem aeropurtat pentru Inregistrarea Datelor Topografice Spatiale si prelucrarea acestora;
 • Studii privind dezvoltarea unui sistem national de determinare si transmisii ale datelor de corectii diferentiale In masurare si pozitionare 3D utilizând tehnologii GNSS;
 • Realizarea de retele GPS In diverse zone ale tarii si pentru diverse scopuri;

In domeniul prelucrarilor de date am realizat diverse programe de calcul pentru rezolvarea problemelor din cadrul diverselor contracte de cercetare:

 • Transformarea deviatiilor verticalei Intre doua sisteme de coordonate;
 • Metode de prelucrare a observatiilor efectuate In retele geodezice libere;
 • Prelucrarea observatiilor geodezice repetate efectuate In retele geodezice tridimensionale In conceptie cvasi-statica - cvasi-cinematica;
 • Transcalcularea coordonatelor Gauss-Krüger (elipsoidul Krasowski 1940) In proiectia U.T.M. (elipsoidul Hayford) pentru Dobrogea si Platoul continental al Marii Negre;
 • Modele de determinare a deplasarilor si deformatiilor In Poligonul test Gruiu-Caldarusani;
 • Transformari de coordonate Intre doi elipsoizi de referinta;
 • Algoritm si program de compensare a retelelor GPS;
 • Programe de prelucrare a observatiilor unghiulare orizontale si verticale;
 • Program pentru prelucrarea masuratorilor de nivelment geometric;
 • Proiectarea si realizare unor baze de date;
 • Etc.
 • Program National de Implementare a unui Sistem Informational Geografic (GIS) pentru realizarea bancilor de date pentru cadastru imobiliar-edilitar, urbanism si amenajarea teritoriului;
 • Software Integrat pentru monitorizarea regimului juridic al terenurilor - instrument pentru fundamentarea politicilor de dezvoltare In sectoarele agricol, silvic, piscicol, hidrologic si de  protectia mediului.
 • Etc.

De asemenea, trebuie amintit ca am incheiat numeroase contracte de verificare a unor lucrari geodezice (retele geodezice, Aero 5, Aero 7, etc.)


Mai multe informatii despre prof. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU gasiti aici.