Alegeri academice

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Decan al Facultăţii de Geodezie 

Calendar alegeri: 

10 aprilie 2024 – 12 aprilie 2024, ora 15:00 – Depunerea dosarului de concurs (min. 2 candidaturi); 

15 aprilie 2024 – Avizarea candidaturilor în ședința Consiliului FG, ora 12:00, sala II-12 Media; 

18 aprilie 2024 – 22 aprilie 2024 – Organizarea interviurilor de către Rectorul UTCB în cadrul concursului public de selecție şi selectarea decanului. 
[se va actualiza] – Ședința Senatului UTCB pentru validarea concursului. 

Dosarul de candidatură la funcția de Decan al Facultăţii de Geodezie – mandatul 2024-2029 – va cuprinde: 

(1) Scrisoare de intenție; 

(2) Curriculum Vitae al candidatului în format Europass; 

(3) Planul managerial al candidatului. 

Cele trei documente trebuie asumate prin semnătura olografă. 

Dosarul de candidatură se înregistrează şi se depune în forma tipărită la Secretariatul Facultăţii de Geodezie, etaj 2. 

Suplimentar, dosarul de candidatură în format electronic (fișiere pdf) se transmite prin e-mail către Secretariatul FG, destinatar Secretar șef ing. Florentina Paşol florentina.pasol@utcb.ro