Masuratori Terestre si Cadastru MTC

Scurtă descriere a programului de studii

Programul de studii MTC asigură o pregătire temeinică privind utilizarea instrumentelor topografice şi geodezice din domeniu, aplicarea metodelor şi procedeelor de lucru pe teren, prelucrarea datelor măsurate folosind programe specializate şi calculatoare, obţinerea produselor denumite generic livrabile, care constau în planuri topografice, cadastrale, de situaţie, tematice, grafice, profile, precum şi în realizarea de baze de date, care conţin atributele obiectelor spaţiale reprezentate sub formă digitală.

Profesia are avantajul utilizării de noi tehnologii: staţii totale robotizate, GPS, senzori LiDAR, scanare laser, modelare 3D, interferometrie, UAV, drone, fotogrametrie digitală, geodezie spaţială, cartografie digitală, baze de date, CAD, GIS, BIM etc. Aplicaţiile practice se bazează pe referate, proiecte şi lucrări care rezolvă situaţii întâlnite în producţie.

Practica de specialitate se desfăşoară pe teren, pe echipe, cu aparatura din dotare şi la firme de profil. Periodic sunt desfăşurate prelegeri/workshop-uri ale firmelor producătoare de aparatură (Trimble, Leica, Topcon) şi de software de prelucrare a datelor din domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului etc.

Informatii

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Perspective după finalizarea studiilor

Inginerii geodezi, absolvenţi ai programului MTC pot activa în instituţii publice sau private, care au drept obiect de activitate: gestionarea datelor geospaţiale, probleme de poziţionare 1D, 2D, 3D, urmărirea comportării în timp a terenurilor şi construcţiilor, trasarea elementelor topografice, GIS, înregistarea imobilelor în cadastru şi cartea funciară, evaluarea imobilelor etc.

Potenţialii angajatori

Preşedintele FIG (International Federation of Surveyors (Federaţia Internaţională a Geodezilor) a prezentat la Hanoi, Vietnam 2019, un articol în care, întrebarea – “what is surveying ?” are răspunsul dat în imaginea de mai jos:

By Rudolf STAIGER, President FIG (2019-2023)