Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Geodezie
Adresă: București 020396, B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2
Tel./Fax: +40 21 242.12.08 int. 109
E-mail: secretariat.geodezie@utcb.ro