Departamente

În cadrul Facultății de Geodezie funcționează trei departamente didactice:
– Departamentul de Topografie si Cadastru
– Departamentul de Geodezie si Fotogrammetrie
– Departamentul de Fizică

Cadrele didactice din aceste departamente prestează activități didactice și în alte facultăți ale universității.