Centrul de cercetare Masuratori Geodezice Ingineresti si Infrastructuri de Date Spatiale – MGIIDS

Centrul de Cercetare Măsurători geodezice inginereşti şi infrastructuri de date spaţiale (MGIIDS), condus de prof.dr.habil.ing. Ana Cornelia Badea, are misiunea de a contribui la: dezvoltarea excelenţei în ingineria geodezică, realizarea de cercetare stiințifică de înaltă performanţă şi creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul geodeziei, deschiderea spre abordări de cercetare inovatoare, evaluarea periodică a rezultatelor cercetării stiintifice, formarea de abilităţi superioare de cercetare şi publicare pentru inginerii geodezi, formarea şi promovarea unei elite de specialişti geodezi, promovarea cercetărilor de tip fundamental şi aplicativ, promovarea de parteneriate, aplicarea eficientă a tehnicilor  de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice, participarea la activităţile de evaluare a proiectelor de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

Centrul de Cercetare MGIIDS îşi propune orientarea activităţilor de cercetare catre:

 1. Realizarea de reţele de sprijin de precizie – suport pentru ridicări topografice, trasări şi cadastru;
 2. Dezvoltarea de tehnologii noi bazate pe tehnici de măsurare moderne pentru asigurarea montajului echipamentelor industriale;
 3. Implementarea de metode de urmărire a comportării în timp a construcţiilor şi terenurilor în concordanţă cu tendintele cele mai noi din acest domeniu;
 4. Participare la crearea cadrului normativ şi informatic al lucrărilor de cadastru şi al sistemelor informaţionale specifice diferitelor domenii de activitate;
 5. Cercetări privind crearea de infrastructuri de date spaţiale (SDI, INSPIRE);
 6. Înregistrarea, stocarea, validarea şi diseminarea diferitelor modele 3D necesare potentialilor beneficiari, bazate pe standarde ISO-19152-Land Administration Domain Model;
 7. Cunoasterea si aplicarea metodelor avansate privind dezvoltarea cunoasterii in domeniile geodezie, date spatiale, metode specifice 3D: BIM, GIS, CAD;
 8. Aplicarea creativă a tehnicilor de proiectare şi cercetare moderne în cadrul realizării proiectelor de cercetare cu impact în domeniul măsurătorilor geodezice inginereşti şi a infrastructurilor de date spaţiale ;
 9. Promovarea competitivităţii pe piaţa calificărilor de vârf din măsurătorile geodezice inginereşti, cadastru, evaluarea imobilelor, etc.,
 10. Promovarea de parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional;
 11. Promovarea de parteneriate cu  mediul de afaceri;
 12. Dezvoltarea cunoaşterii prin participarea la conferinţe, sesiuni de comunicari, simpozioane, conferinte, mese rotunde si workshopuri, prezentarea rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică in publicaţii si reviste naţionale şi internaţionale indexate ISI;
 13. Introducerea si utilizarea de tehnici interdisciplinare, pentru determinarea cu precizie ridicată a mărimilor de măsurat;
 14. Informatizarea operaţilor de cadastru şi carte funciară,  aspecte legate de integrarea acestora  într-un sistem unitar;
 15. Proiectarea managerială şi organizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobliară;
 16. Implicarea cadrelor didactice tinere, a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor in proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu geodeziei;
 17. Contribuţia la dezvoltarea de servicii inovatoare, regulamente, legislatie in domeniul topografie inginereasca, cadastru, standardizare informaţii geospaţiale, evaluarea imobilelor, etc, .prin participări alături de autorităţile publice centrale, locale si reprezentanţi ai sectorului privat profit si nonprofit;
 18. Implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de cercetare la nivel naţional şi internaţional.