Anunțuri și rezultate admitere

ADMITERE MASTER 2022

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al UTCB nr. 6945 din 08.07.2022, se aprobă completarea Art.19 alin.1) din Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master cu următorul paragraf: „În cazul programelor de studii universitare de master din domeniul Ştiinte Inginereşti, proba orală constă într-un interviu vocațional pe care fiecare candidat îl va susține în fața comisiei de concurs compusă din trei membri pentru fiecare program de studii.”

Interviul vocațional se poate susține prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.* 

*Conform prevederilor art.1 pct.6 din OUG nr. 69/26 mai 2022, pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011. 

La Facultatea de Geodezie, interviul pentru admiterea la programul de studii universitare de master “Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă” se poate susţine online, pe Platforma Microsoft TEAMS. LINK CONECTARE

ANUNT IMPORTANT SPECIALIZARE MASTER

Lista admisi master 21 IULIE 2021

Lista provizorie admisi master IULIE 2021

Pentru a vedea disciplinele care se studiaza, accesati planurile de invatamant postate pe paginile specializarilor, in zona Vreau sa devin student – Studii de master

Calendar admitere

*pentru studenții care au absolvit una din facultățile UTCB în anul universitar 2019-2020, este necesară aducerea sau trimitere doar a adeverinței de absolvent în original dacă aceasta a fost deja ridicată de la secretariat.
*În atenția candidaților români de pretutindeni urmare a adresei DGRIAE 422/GP/17.07.2020 , admiterea pentru candidații români de pretutindeni se prelungește după cum urmează:

Rezultatele pentru românii de pretutindeni se regăsesc aici: https://utcb.ro/studiaza/studenti-internationali/romanii-de-pretutindeni/

Lista candidatilor declarati ADMISI – master – sesiunea IULIE 2018

Lista candidatilor declarati ADMISI – master – sesiunea SEPTEMBRIE 2018