Anunțuri și rezultate admitere

REZULTATE

ANUNTURI

Câte locuri sunt disponibile pentru admitere?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este banner_AdmitereOnline-01-1024x205.png
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Admitere-2019-1024x344.jpg

Care au fost rezultatele din anii trecuți?

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere
2. 
Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
3. 
Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR
4. 
Certificatul de naștere
5. 
Certificatul de căsătorie
6. 
Cartea sau buletinul de identitate
7. 
Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Documentele se depun în copii certificate de comisia de admitere)

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

! la specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere. Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie?

Sesiune vară
Înscriere12-20 iulie 2019
Afișarea rezultatelor22 iulie 2019

Important