ACTIVITATI IMPULS

ACTIVITATI IULIE 2021

A.VI. Organizare concurs „Mapa IMPULS in cariera” ca program remedial privind abilităţile practice

ACTIVITATI OCTOMBRIE 2020

27 octombrie 2020, ora 11

A.II. Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanţa şi responsabilitatea meseriei de inginer geodezPrelegeri motivaţionale „Cum am reuşit eu” şi „Cum am descoperit ce mă motivează”, cu invitati MODELE DE SUCCES IN DOMENIUL INGINERIEI GEODEZICE:

Ing. Ionut SAVOIU, Presedinte al Uniunii Geodezilor din Romania, MOLBAK PROIECT S.R.L.

https://geodezie.utcb.ro/wp-content/uploads/2020/10/Centrul-de-Cercetare-afis-MOLBAK.pdf

ACTIVITATI DIN 15 MAI 2020

A.IV.2 Organizarea a patru workshop-uri în domeniul geodeziei pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea competenţelor

A.VI. Organizarea a patru concursuri ca program remedial privind abilităţile practice

A.VIII. Consilierea și orientarea în carieră

ACTIVITATI DECEMBRIE – APRILIE 2020

A.VIII. Consilierea și orientarea în carieră

ACTIVITATI NOIEMBRIE 2019

A.II. Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanţa şi responsabilitatea meseriei de inginer geodezPrelegeri motivaţionale „Cum am reuşit eu” şi „Cum am descoperit ce mă motivează”, cu invitati MODELE DE SUCCES IN DOMENIUL INGINERIEI GEODEZICE:

ACTIVITATI DECEMBRIE 2019

A.II. (CONTINUARE) Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanţa şi responsabilitatea meseriei de inginer geodezPrelegeri motivaţionale „Cum am reuşit eu” şi „Cum am descoperit ce mă motivează”, cu invitati MODELE DE SUCCES IN DOMENIUL INGINERIEI GEODEZICE