IMPULS

Proiectul IMPULS are ca deziderat prevenirea şi reducerea riscului de abandon a studiilor universitare pentru un grup ţintă de 70 de studenţi din anul I, de la Facultatea de Geodezie (FG), Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Prin implementarea activităţilor corelate cu obiectivele specifice ale proiectului IMPULS se dezvoltă şi competenţe complementare celor academice şi se completează formarea pe partea de programe remediale, activități de îndrumare, sprijin, dezvoltare personală, dezvoltare a competențelor socio-emoționale.

Există prevăzute campanii de conştientizare, workshop-uri şi vizite de studiu, dar şi programe de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţii FG.

În mod corelat cu obiectivele, se realizează dotarea unei săli a facultăţii, creând un mediu propice desfăşurării activităţilor proiectului IMPULS, dar şi achiziţii dedicate desfăşurării concursurilor studenţeşti în condiţii optime.

Funcţionează un parteneriat informal şi o colaborare permanentă a echipei proiectului IMPULS cu conducerea universităţii, DPPD (Departamentul penru Pregătirea Personalului Didactic), CCOC (Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră), asociaţia reprezentativă a studenţilor ASCB, asociaţia profesională cu reprezentativitate naţională UGR (Uniunea Geodezilor din România).

Se creează un mediu incluziv pentru studenţii aflaţi în situaţii de risc, o monitorizare participativă şi se oferă soluţii creative în implementarea proiectului IMPULS.

Rezultatele aşteptate sunt: