1348_etapele_de_parcurs_in_vederea_sustinerii_publice_a_unei_teze_de_doctorat_20_03_ro